Διόρθωση στοιχείων για τη Νίκη Λινάρδου

Διορθώθηκε το σύντομο βιογραφικό της Νίκης Λινάρδου. Η Λινάρδου δεν διατηρούσε μόνο αισθηματικό σύνδεσμο με τον Αλέκο Σακελλάριο, αλλά ήταν και η δεύτερη σύζυγός του, σε ένα γάμο που διήρκεσε 10 χρόνια.
Ευχαριστώ την φίλη της ιστοσελίδας, Εμμανουέλας Λιγνού, για την διόρθωση!